Språket tyglar ilska

Text: Cecilia Christner Riad

Med ordet i sin makt minskar frustrationen. Och ju tidigare desto bättre, visar en ny studie. Enligt Pamela M. Code, forskare och psykolog vid Pennsylvania state university, USA, kan tidiga språkkunskaper förutsäga hur barn kommer att hantera ilska vid fyra års ålder. De barn som lärde sig tala tidigt blev inte lika arga vid fyra års ålder som de som inte var lika språkligt utvecklade.

120 barn följdes under den period då de var mellan ett och ett halvt och fyra år gamla. Ett av inslagen gick ut på att forskarna bad barnen vänta i åtta minuter med att öppna en present medan deras mammor och pappor avslutade ett arbete. Vid tre års ålder tenderade de barn som hade lärt sig tala tidigt att handskas med situationen genom att söka stöd hos föräldern. De ställde frågor som ”Mamma, är du färdig snart?” eller ”Jag undrar vad det här är?”. De var också bättre på att sysselsätta sig själva vilket gjorde det lättare att stå ut med väntan. Samma barn visade mindre ilska också när de var fyra år.

Studien har publicerats i Child Development.