Skall övergår husses och mattes förstånd

Text: Anders Svensson

Ensam och uttråkad eller en främling i antågande? Hundar har inga problem med att skilja på olika typer av skall, men människan är betydligt sämre på att tolka signalerna från sin bästa vän. Ny forskning visar att hundar har ett mer avancerat sätt att kommunicera än vad som tidigare varit känt.

I den nyutkomna boken The genius of dogs skriver utvecklingsantropologen Brian Hare och journalisten Vanessa Woods om hundens intelligens. De konstaterar att flera studier visar att hundens kommunikation – att skälla, yla och morra – är mer avancerad än vad som tidigare antagits. Den är också mer avancerad än vad husse och matte i regel förstår.

Ett av de vanligaste och viktigaste skallen betyder att en främling närmar sig. Eftersom en främmande person kan innebära problem är det en signal som manar till vaksamhet. Hundar som får lyssna till ett sådant skall reagerar också direkt genom ökad beredskap. När de däremot får lyssna till skall från hundar som skäller i ensamhet är intresset lågt, och det minskar dessutom för varje skall av samma typ.

Människan hör visserligen ofta om det rör sig om uppjagade eller aggressiva skall, men förståelsen av hundens kommunikation är många gånger begränsad. Människan är inte bra på att skilja olika hundars skall från varandra trots de tusentals år som gått sedan hon slog följe med fyrfotingen.