Säg det i toner

Text: Jonas Mattsson

Att tala tonbaserade språk – som kinesiska, där skillnader i tonhöjd är betydelsebärande – vässar din musikaliska för­måga. Det visar kanadensiska forskare som har jämfört engelsktalande musiker, engelsktalande som inte spelar instrument och en grupp som talar den kinesiska dialekten kantonesiska och som inte spelar något instrument. Till skillnad från kanto­nesiskans sex tonsteg har tonskillnader ingen betydelse i engelskan. I experimentet var de kantonesisk­talande lika bra som musikerna och 15–20 procent bättre än de engelsktalande icke-musikerna på att särskilja tonhöjd. Sedan tidigare är det motsatta orsakssambandet fastställt, att musikalisk träning gynnar språk­förmågan. Studien har publicerats i PLOS One.