Psykade barn till tystnad

Text: Anette Lindh

Är stamning ett inlärt beteende? Den frågan ställde sig forskaren Wendell Johnson när han tillsmmans med psykologistudenten Mary Tudor lät undersöka om det går att bota stamning genom att ge barn positiv feedback. Men han undersökte även det motsatta: går det att få problemfria barn att börja stamma, om man påtalar att de ligger i riskzonen?

Studien utfördes 1938 på ett barnhem i Iowa i USA. De barn som stammade fick höra att de snart skulle bli bättre. För dem som talade normalt berättade Mary Tudor däremot att de hade tydliga symtom på stamning. Barnen skulle göra allt för att inte stamma, helst inte prata alls, om de inte lyckades uttala orden korrekt.

Några av stammarna blev bättre efter försöket, men inget av de problemfria barnen började stamma. I stället blev dessa rädda, självupptagna och tysta.

Studien föll i glömska, för att få stor uppmärksamhet 2001 när en amerikansk dagstidning avslöjade att flera av barnen lidit av livslång psykisk skada av experimentet. Artikeln ledde till att staten Iowa 2007 betalade ut motsvarande sex miljoner svenska kronor i skadestånd till de försöksdeltagare som fortfarande var i livet.

Experimentet har gått till historien som the monster study.