Nedsatt förmåga att hantera ljud

Text: Anette Lindh

Att dyslektiker har problem med att omkoda ord till ljud och att skilja mellan dessa ljud är välkänt. Nu menar forskare vid Northwest university i USA att svårigheten hänger samman med hur hjärnbarken svarar på språkliga ljud. Hos barn med dyslexi är svaret mer oregelbundet än hos barn utan lässvårigheter.

I ett försök fick hundra barn mellan 6 och 13 år lyssna på inspelade stavelser medan deras hjärnreaktioner mättes med elektroder. Samtidigt fick de titta på en film, eftersom det antogs göra dem mer mottagliga för ljuden. Före experimentet gjorde barnen ett lästest för att forskarna skulle kunna knyta resultatet till deras läsförmåga. Det visade sig att de dyslektiska barnens hjärnstam svarade mer oregelbundet på stavelserna, jämfört med de normalläsande barnen.

Den nedsatta förmågan att hantera ljud är dock inte en gång för alla given. Tidigare forskning har visat att både läsning och hjärnans förmåga att avkoda ljud kan förbättras med övningar i att lyssna.