Modern Psykologi + Språktidningen = sant

Text:

I det här numret gör Modern Psykologi och Språktidningen gemensam sak. Ett specialnummer om språk och tanke – två sidor av samma fenomen. Det är ett extra tjockt och extra annorlunda nummer.

Modern Psykologi och Språktidningen har många beröringspunkter – förutom det faktum att vi sitter i samma lokaler och har samma chefredaktör – skriver vi ofta om samma ämnen. Och med detta nummer ville vi på redaktionerna manifestera gemenskapen genom att göra ett extra fylligt nummer om det som befinner sig i gränslandet mellan våra områden.

Rent praktiskt har vi helt enkelt slagit ihop de två tidningarna med sina avdelningar. Några delar har fått stryka på foten, men i de flesta fall har vi helt enkelt bara lagt på så att det blir extra mycket.

Specialnumret finns i två editioner. Det enda som skiljer dem åt är loggan på omslaget. Innehållet är identiskt.

Mycket nöje!