Mer språkprotein ger bättre språkförmåga

Text: Cecilia Christner Riad

Att flickor i genomsnitt lär sig tala tidigare än pojkar är väl känt. Nu hoppas forskare vid Maryland school of medicine i USA kunna kasta nytt ljus över skillnader i språkinlärning. Genen Foxp2 har visat sig spela en viktig roll både för språkutvecklingen hos människor och för läten hos andra däggdjur och fåglar. Forskarna har nu studerat det protein som Foxp2 kodar för i hjärnbarken.

Forskarna började med att studera proteinet hos råttor. Fyra dagar gamla råttor skiljdes från sina mammor och syskon och deras stressade läten och proteinnivåer jämfördes. Hannarna lät mer än honorna, vilket gjorde att de kom först tillbaka till mamma och boet. Och de visade sig ha mer protein i hjärnområden som har att göra med kognition, känslor och vokalisation. När forskarna manipulerade proteinnivåerna hos råttorna förändrades deras läten. Honorna lät då som hannar och vice versa.

Forskarlaget gjorde därefter en studie av en liten grupp barn.Där fanns också könsskillnader i hjärnproteiner, men här var det flickorna som hade mer Foxp2-protein i hjärnbarken än de jämnåriga pojkarna.

”Det verkar som om de högre­ nivåerna av Foxp2-proteinet­ finns hos det mer kommunikativa könet”, kommenterar Cheryl Sisk vid Michigan state university, USA.