Landets topputbildningar

Text:

Svenska: Stockholms universitet (nordiska språk, magister), Södertörns högskola (kandidat), Uppsala universitet (magister), Linköpings universitet (kandidat), Göteborgs universitet (magister)

Svenska som andraspråk: Linnéuniversitet (kandidat), Uppsala universitet (kandidat)

Engelska: Högskolan i väst (kandidat), Luleå tekniska universitet (kandidat), Södertörns högskola (kandidat), Stockholms universitet (master/ magister), Uppsala universitet (master)

Franska: Lunds universitet (kandidat)

Romanska språk: Uppsala universitet (magister)

Spanska: Göteborgs universitet (kandidat), Linnéuniversitetet (kandidat)

Tyska: Stockholms universitet (master/magister), Uppsala universitet (kandidat), Göteborgs universitet (master)

Psykologi: Högskolan i Borås (kandidat), Karolinska institutet (kandidat), Högskolan Kristianstad (magister), Stockholms universitet (master).

Psykologexamen: Linköpings universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet.