Känd hjärna träder fram med namn

Text: Anette Lindh

”Brocas område”, hjärnans motoriska talcentrum, har sitt namn efter den franske neurologen Paul Broca. Men patienten vars hjärna bar nyckeln till upptäckten har varit anonym, ända tills nu.

Hjärnan tillhörde Louis Victor Leborgne, mer känd som ”Tan”. Det var nämligen det enda ord han kunde säga sedan han vid 30 års ålder förlorat talförmågan. Eftersom Leborgne var ogift och inte kunde få vård i hemmet fick han tillbringa de resterande 21 åren av sitt liv på sjukhus. Efter hans död 1861 upptäckte Paul Broca, som behandlat honom, skador på den vänstra delen av patientens frontallob. Upptäckten ledde senare fram till insikten om att detta område utgör hjärnans talcentrum.

Det är den polske medicin­historikern Cezary W. Domanski som grävt i arkiven för att lyfta fram ”Tan” i ljuset. Tidigare har det hävdats att Brocas patient miste talförmågan i sviterna av syfilis och att han var en fattig analfabet. Inget av detta stämmer, enligt Cezary W. Domanski. Orsaken till hans insjuknande är fortfarande okänd, men klart är att Leborgne kom från ett relativt välutbildat hem. Fadern arbetade som lärare och familjens båda döttrar fick undervisning.

Själv var den berömde patienten hantverkare. Han arbetade fram till sin sjukhusvistelse med att tillverka formar ämnade för produktion av skor, trots att han led av epileptiska anfall. Det lilla ordet ”tan”, som han yttrade sedan han mist talförmågan, kan syfta på de garverier (franska: moulin à tan) som fanns i hans hemstad.

Louis Victor Leborgnes hjärna finns på Musée Dupuytren i Paris.