Sär skrivning inte svårare att läsa

Text:

Den butik som skyltar med extrapris på fryst kyckling lever lockar kanske inte bara kunder utan också till skratt. Särskrivningar sågs redan på 1800-talet som något närmast skambelagt. De gör dock sällan innebörden svår att förstå. Däremot kan särskrivningar få konsekvensen att den som står bakom dem betraktas som okunnig.

I en kandidatuppsats­ i nordiska språk vid Uppsala universitet under­­söker Zandra Flygh atti­tyden till särskrivningar. Två grupper har fått läsa samma text – men där den ena gruppen fick en språkligt korrekt version fick den andra samma text späckad med särskrivningar som jätte viktigt, folkhälso argumentet och upprätt hålla.

Särskrivningarna gjorde inte texten mer svårläst. Men den sågs som mindre tillförlitlig och inte lika välskriven.