Läshund

Text:

Högläsning är viktigt för barns läsutveckling. Men i skolan kan miljön ofta vara stressig och lärarens närvaro kan orsaka nervositet. Då kan en läshund hjälpa till. Läshunden är utbildad till terapihund, och bidrar med lugn och trygghet som förbättrar elevens koncentration. Ålandstidningen berättar att elever på ögruppens skolor nyligen fått stifta bekantskap med läshundar: ”Fenomenet läshund är nytt på Åland men finns på många andra håll. I Finland har man med framgång börjat använda hundar som lyssnare och i USA finns i dag över 2 000 hundar för lästerapi.”