Blindskita

Text:

Länge var det tidningen som lockade när en arbetsovillig person smet in på toaletten för att låtsas utföra sina behov. I dag är det mobiltele­fonen som får vissa att ta en paus för att blindskita. I Dagens­ Nyheter skriver Emanuel Karlsten: ”Jag började fråga min omgivning om saken och insåg snabbt att jag inte var ensam. Några använde till och med ’blindskita’ som ett begrepp för att låtsas göra ’nummer två’, men egentligen bara få extra tid med sin smartphone.”