Sent tal en varningsklocka

Text:

Om ett barn börjar tala sent kan det vara ett tecken på autism, hörselnedsättning eller dyslexi. Det menar Nan Bernstein Ratner, professor vid Institutionen för tal- och hörselforskning, University of Maryland. Det försenade talet kan också vara ett symtom på brister i kognitiva förmågor.

En tvååring bör behärska mellan 75 och 200 ord. Nära 20 procent har bara ett ordförråd på cirka 50 ord. Forskarna påpekar dock att det bara är en del av dessa barn som verkligen utvecklar problem.