Störande ord? Jaha? Whatever!

Text:

Whatever är det mest irriterande ordet i vardaglig engelska. Hela 38 procent av de amerikaner som tillfrågats av Marist college institute for public opinion, pekar ut ordet som det mest störande. ¶ Whatever tillhör kategorin diskurspartiklar, det vill säga ord och fraser som fungerar som smörjmedel för samtal. De påverkar sällan den konkreta betydelsen av det någon säger, men forskning visar att de underlättar förståelse (se Språktidningen 2/2010). ¶ Det svåröversatta ordet whatever, ’något ditåt; vad som’, är mångsidigt och kan användas som pronomen, adjektiv och adverb. Ordet kan uttrycka både likgiltighet och avståndstagande.