Prata med jycken som med ett barn

Text:

Hunden är mottaglig för kommunikation på samma sätt som barn. Ögonkontakt samtidigt som hunden tilltalas i ett högt tonläge är det bästa sättet att fånga djurets uppmärksamhet. Det visar en studie utförd av ungerska forskare publicerad i tidskriften Current Biology.

Forskarna har för första gången studerat hundens beteende med en kamera som följer djurets ögonrörelser. Studien styrker det som många hussar och mattar förmodligen redan anat. Att titta på hunden och tala till den i ljus ton väcker dess uppmärksamhet i betydligt större utsträckning än att vända bort blicken och tala i ett dovt tonläge. Det är alltså i regel mer sannolikt att den som talar till hunden som till ett barn framgångsrikt lyckas förmedla sina avsikter. Forskarnas slutsats är att hunden reagerar på mänsklig kommunikation på samma sätt som barn i åldern sex månader till två år.