Välkommen till Kieruna!

Text:

Svenska och samiska kan snart få sällskap av meänkieli på vägskyltarna i Norrbotten. Språkmyndigheten Institutet för språk och folkminnen föreslår nämligen att minoritetsspråket tas upp i kulturminneslagen.

– Förslaget är en direkt följd av den nya språklagen. Det handlar om att värna minoritetsspråken. Ortnamn på minoritetsspråk är en del av vårt kulturarv, och syftet är att säkerställa att de inte går förlorade, säger Erik Kristow, politiskt sakkunnig vid Kulturdepartementet.

Den som anländer till Kiruna välkomnas i dag av ortnamnet både på svenska och på samiska: Giron. De tvåspråkiga skyltarna kan snart kompletteras av Kieruna på meänkieli. Fem hembygdsföreningar i kommunen arbetar för att övertyga myndigheter och politiker om det riktiga i att även använda Kieruna.

– Den stavningen finns på kartor från 1800-talet, och det är så meänkielifolket har benämnt platsen innan gruvan kom. Namnet har så att säga kommit med Pajalabussen, säger Erik Andersson vid Kurravaara ortnamnsförening till Norrländska Socialdemokraten.

Kulturminneslagen omfattar redan samiska och finska. Ett riksdagsbeslut om meänkieli väntas tidigast nästa år.

Minoritetsspråken jiddisch och romani är däremot inte aktuella.