Tala in sms och webbsökningar

Text:

Nu kan du tala in sms, webbsökningar, mejl och inlägg på Twitter. Dikteringstjänsten Dragon Dictation finns på svenska som gratisapp. Det går upp till fem gånger så snabbt att tala in texten som att skriva in den, enligt företaget Nuance, som står bakom lanseringen.