Slrva inte m. din jobb ansökan!

Text:

Går det så fort vid sammanställningen av jobbansökan att stavfel, särskrivningar och grammatiska missar slinker med? Då kan det vara värt att ägna några minuter åt att korrekturläsa texten, för rekryterare anser att språkliga brister ger ett dåligt första intryck. Microsoft har intervjuat 30 svenska rekryteringsföretag om deras syn på stavfel i jobbansökningar. Två av tre rekryterare tycker att särskrivningar är störande, och var fjärde kan till och med tänka sig att sortera bort en ansökan enbart på grund av stavfel. Enligt de tillfrågade rekryterarna tar en kontroll av texten bara några minuter. Utöver att använda rättstavningsprogram rekommenderar de att den ansökande läser texten högt för sig själv samt gärna även låter någon annan läsa den.