Samtal ger bättre läsare

Text:

Samtal om texter är ett hett tips för att få ungdomar att läsa bättre. Det skulle kunna vända den negativa lästrend som märks i Sverige och i flera andra europeiska länder. Enligt den senaste Pisa-undersökningen har 20 procent av Europas femtonåringar svårt att förstå vad de läser.

Nu har EU-kommissionen tillsatt en expertgrupp som ska undersöka hur problemen kan stävjas.

– Det är alarmerande att det finns en grupp som inte ens behärskar enkla läsuppgifter, säger Karin Taube, professor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet och Sveriges representant i expertgruppen. Ungdomar riskerar att bli marginaliserade, och problemet är en tickande bomb.

Det finns dock förslag till hur bomben ska desarmeras. En faktor kan vara att lärare öppnar klassrummet för stödjande kolleger och nya forskningsrön.

Michael Tengberg, forskare vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, har också visat att samtal om skönlitterära texter har betydelse för elevernas utveckling av bra lässtrategier.