Samhällsentreprenör

Text:

Ordet samhällsentreprenör har blivit vanligare i svenskan, parallellt med närliggande uttryck som socialt entreprenörskap, hållbart entreprenörskap och socialt företagande. ”Samhällsentreprenörer godtar inte att företag bara har maximal vinst som mål utan anser att en entreprenör kan och ska agera inom ekonomi, samhälle och politik”, skriver till exempel samhallsentreprenor.se.