Ovisst vittne väljer vänliga ord

Text:

Genom språket är det möjligt att uppfatta om ett vittne minns rätt eller fel. De ord som omger minnesdetaljerna avslöjar säkerheten i utsagan, hävdar en grupp forskare i psykologi vid Lunds och Stockholms universitet.

Om man är osäker på ett minne kompenserar man ofta osäkerheten genom att krydda detaljerna med extra vänliga, varma och positiva ord. Är man däremot säker på sin sak använder man ord som signalerar intelligens, kompetens, makt och status.