… och utvecklar elevers skrivande

Text:

Samtal om texter är också viktigt för att elever på högstadiet ska utveckla sitt skrivande. Det menar Mikael Nordenfors, forskare på Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. Samtalen skulle bland annat göra det lättare att tillgodose olika behov hos elever som befinner sig på olika nivåer i sin skriftspråksutveckling. Mikael Nordenfors har undersökt 31 högstadieelevers skriftliga framsteg. Några av huvuddragen är att texterna blir längre, ordförrådet mer varierat och berättelsen mer komplicerad. De elever som får höga betyg i svenska har tillägnat sig ett vuxet sätt att skriva skönlitterärt. Texterna ökar stadigt i omfång. De mest avancerade eleverna hanterar även flera olika sorters röster i samma berättelse. I en text kan de blanda citat, inre dialog och referat med en berättarröst. Men avståndet i utveckling mellan eleverna ökar också för varje år. Det innebär, skriver Mikael Nordenfors, att kraven på lärarna blir höga.