Funkis

Text:

Ordet funkis har blivit vanligt som kortform för funktionär. På webbplatsen Mangakai kan man läsa: ”För att vara funkis krävs det att du är över 15 år, pålitlig och beredd att jobba!” Ordet funkis används dessutom för en annan grupp: personer med funktionsnedsättning. Så här säger Johan Steirud, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, i Svensk Handikapptidskrift: ”Funkis är mer än att bara ha en funktionsnedsättning, det står för en personlighet och är ett avspänt namn, det känns roligt.”