Adopterade minns sitt första språk

Text:

Sent adopterade barn kan ha lättare att minnas sitt första språk än man tidigare har trott.

Forskare vid Bristols universitet studerade sju vuxna med engelska som modersmål, som i barndomen varit i kontakt med hindi eller zulu. Forskarna jämförde dem sedan med personer som vuxit upp med enbart engelska. Hindi och zulu har vissa konsonantljud som är svåra att skilja åt för en icke-infödd talare, och till en början hade alla i studien lika svårt att separera dessa ljud. Men där de som bara talat engelska i barndomen inte visade någon utveckling vid studiens slut, presterade tre av de sju adopterade som infödda talare.