Vov, vilket stort ordförråd!

Text:

Treåringen chaser har lärt sig namnet på 1 022 leksaker. Anmärkningsvärt eftersom Chaser är en border collie.

Forskare i psykologi vid  Wofford college i USA har testat hur stort ordförråd en hund kan utveckla. När de slutade var det inte för att Chaser inte kunde minnas fler benämningar på leksaker, utan för att husse och matte inte längre orkade träna hunden.

Genom att kombinera olika kommandon med namnen på de olika leksakerna kunde forskarna fastslå att Chaser faktiskt förstod att det rörde sig om benämningar på föremål, och att hon inte tolkade varje leksaksnamn som ett separat kommando. Chaser kunde också lära sig att kategorisera de 1 022 substantiven i flera olika grupper.