Vi lystrar till  vår egen dialekt

Text:

Patricia Bestelmeyer vid  University of Glasgow lät infödda skottar höra talserier läsas upp, samtidigt som  deras hjärnor avbildades. Talen lästes av personer med antingen skotsk, amerikansk eller sydengelsk dialekt. De som lyssnade skulle sedan gissa vilken dialekt de hörde. Som väntat var de snabbast på att känna igen skotskan.

När talserierna upprepades på amerikanska och sydengelska gick aktiviteten ner i de lyssnandes hjärna, vilket var väntat för något som inte är nytt. Men upprepad skotska gav i stället en ökad signal.

En förklaring till detta kan vara att den egna dialekten markerar att man tillhör samma grupp.