Uppskattat småprat i knapptryck

Text:

När går bussen? Vad kostar det? Tack ska du ha! Språket är fullt av färdigförpackade uttryck. Nu kan även personer med stora talsvårigheter enkelt få tillgång till den här typen av snabba, smidiga samtalspaket.Logopeden Bitte Rydeman har i sin avhandling undersökt hur så kallade talande hjälpmedel kan göras mer lätthanterliga.

Ett talande hjälpmedel kan till exempel vara en liten dator med pekskärm, som man tar med sig när man handlar. Det man skriver där läses sedan upp av en syntetisk röst. Men om allt skrivs bokstav för bokstav kan det vara svårt att hålla jämna steg med sin samtalspartner. Bitte Rydeman har därför tagit fram ett nytt system, där färdiga fraser används som komplement.

– De som testade fraserna tyckte att det var lättare och naturligare att föra ett samtal med hjälpmedlet när det innehöll färdiga uttryck för att till exempel hälsa, tacka och kommentera, säger Bitte Rydeman.

Mest uppskattat var de fraser som kunde användas för vardagligt småprat.