Svårt att läsa, lätt att förstå

Text:

Om man vill förstå en text kan det vara idé att använda ett svårläst typsnitt, skriver tidningen Ny Teknik. Är typsnittet för lättläst glider man igenom texten utan att riktigt koncentrera sig på innehållet. Man blir mer skärpt om man hänger upp sig på bokstäver  i knepigare former.

Psykologiforskare vid Princeton och Indiana university  i USA testade läsförståelsen hos ett antal personer. De fick läsa en text om ett ämne som de inte kände till särskilt väl. Några av dem fick läsa texten i typsnittet Arial, 16 punkter, helt svart. Andra läste samma text i de mer svårlästa typsnitten Comic Sans MS och Bodoni MT, 12 punkter, i lite gråare färg. Den första gruppen svarade rätt på 72,8 procent av kontrollfrågorna efter genomläsningen. Gruppen som fått de mer svårlästa bokstäverna på sin lott bräckte det med 86,5 procent korrekta svar.