Strömma

Text:

Verbet strömma har blivit vanligt i betydelsen ’spela upp direkt över internet’. Det gäller främst ljud- och videofiler. På webbplatsen intressant.se kan man läsa om en produkt som ”strömmar musik trådlöst”.  Participformen strömmad förekommer också flitigt. Tidningen Metro tipsar i en rubrik: ”Se på film strömmad direkt till din telefon.”  De engelska uttrycken stream och streamed, med försvenskade varianter som streama och streamad, har dominerat, men alternativen strömma och strömmad  fungerar bra på svenska.