Norrmän vill  ha norsk reklam

Text:

Engelskans popularitet som reklamspråk minskar i Norge. I en undersökning ansåg 52 procent av de tillfrågade att det förekommer för mycket engelska i marknadsföringen av varor och tjänster – en  ökning med 13 procentenheter på två år. Och sex av tio vill att all reklam ska vara på norska.

Bakom opinionsmätningen står Norsk språkråd. Mätningen visar även att de norska konsumenterna inte håller med om att engelskan i sig skulle öka intresset för den produkt som marknadsförs. Men det är en åsikt som de tillfrågade företagsledarna inte delar – trots att vurmen för engelska svalnat även inom näringslivet.

– De företag som använder norska som reklamspråk har stöd bland kunderna. De flesta är uppenbarligen inte nöjda med att norska byts ut mot engelska, säger Sigfrid Tvitekkja, tillförordnad direktör för Norsk språkråd.