Mjuk som muffins

Text:

Det flerspråkiga  samhället formar och utvecklar svenskan. Julia Prentice är forskare i svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet. Hon har undersökt hur ungdomar i flerspråkiga miljöer använder svenskans fasta uttryck – två eller flera ord som ofta förekommer tillsammans, till exempel vit som snö och ligga någon i fatet. Sådana uttryck spelar stor roll för att få flyt på språket, både när ett första och ett andra språk ska läras in.

Julia Prentice fann, föga förvånande, att ungdomarna varierade de fasta fraserna, till både form och betydelse. De bildade också gärna nya uttryck och liknelser. Mjuk som muffins är ett exempel på en ny liknelse, som uppenbart uttrycker en positiv känsla, skriver Julia Prentice.

Sammanblandningar av bildliga uttryck, kontaminationer, är också mycket vanliga. På rak arm och rakt på sak kan till exempel bli på rak sak, som också är titeln på Julia Prentices avhandling.