Himlen kan bli din mamma

Text:

Helvete är en svordom. Det var de flesta överens om 1977, och de var det fortfarande 2009. Himmel är dock helt oladdat. I Svenska Dagbladets artikelserie ”Ful  i mun” i februari diskuterades hur vi svär – och varför. Ulla Stroh-Wollin, forskare i nordiska språk, har gjort en undersökning av svenskars attityder till svordomar. När man studerar Ulla Stroh-Wollins forskningsrapport Fula ord – eller? blir det tydligt att vissa svordomar tappar  i kraft, särskilt de med religiös anknytning  (se även Språktidningen 2/09).

Men det tillkommer ständigt nya dynamitpaket. Bland unga hörs nu ett och annat din mamma – menat som en svordom. ”Mammamotivet är en samlingsterm för sexuella antydningar om någons mamma. Och det handlar inte bara om mamma, utan om kvinnliga släktingar över huvud taget”, säger Magnus Ljung, professor i engelska och svordomsexpert, till Svenska Dagbladet. Men mammamotivet har än så länge inte fått något ordentligt fäste i de nordiska länderna.