Fler män än kvinnor stammar i vuxen ålder

Text:

”Vill ha bo-bo-bollen!” Omkring fem procent av alla småbarn stammar, men stamningen växer bort hos de flesta flickor. Hos pojkarna, å sin sida, hänger stamningen oftare kvar upp i vuxen ålder. Fyra gånger fler män än kvinnor stammar. En hjärnavbildningsstudie visar att både män och kvinnor som stammar har svagare kopplingar än icke-stammande i de delar i vänster hjärnhalva som styr hur man talar och planerar tal.

De stammande männen kompenserar delvis för sin stamning med hjälp av förstärkta kopplingar i motsvarande delar av höger hjärnhalva. Någon sådan förstärkning såg man inte hos kvinnorna. De tycks i stället försöka uppväga stamningen på annat sätt, exempelvis genom att lyssna hur det låter när de själva talar.

När man studerar vuxna är det svårt att avgöra om hjärnförändringar ligger bakom stamningen, eller om de har utvecklats för att man levt med stamning länge.

– Nu ska vi följa små barn för att försöka förstå hur det går till när vissa slutar stamma, säger Soo-Eun Chang vid  Michigan state university.