Uttryck i tiden

Text:

Tiden var mer enhetlig förr. Åtminstone i språket. Ida Larsson, forskare i svenska vid Göteborgs universitet, har studerat hur vi talar om händelser i dåtid, nutid och framtid, och hur sådana uttryck växer fram.Även mellan närbesläktade språk, som svenska, engelska och tyska, finns skillnader i hur vi uttrycker tiden för en viss händelse. Svenskans det regnar kan motsvaras av både it rains och it is raining på engelska. På svenska kan man säga jag arbetade i går, med ett enkelt dåtidstempus, men i tyskan måste man använda flera ord för att uttrycka samma sak: ich habe gestern gearbeitet.

Ida Larsson noterar att tidsuttrycken var enhetligare i de äldre germanska språken än i dag. Skillnaderna har ökat, både inom och mellan språken. I modern svenska kan vi bland annat använda tempus perfekt för att ange att något har ägt rum tidigare, som i jag har skrivit brevet, och så kallade resultativa konstruktioner, som i brevet är skrivet. I de äldsta germanska språken fanns bara den senare möjligheten.