Språkligt arv eget ansvar

Text:

Är Stockholmsslangen ett kulturarv? Mormors tokiga talesätt? Skillingtrycket I en sal på lasarettet? Ja, om du tycker det – då är de det!

Unescos konvention från 2003 handlar om den sortens kulturarv som inte går att ta på, ”det immateriella kulturarvet”. Konventionen ska trygga sedvänjor, framställningar, uttryck och färdigheter, däribland språk. Poängen är att ansvaret är vårt; det är vi själva som ska se till att arvet hålls levande och förs vidare mellan generationerna. Än har Sverige dock inte skrivit under konventionen, men regeringen vill att vi ansluter oss under våren. Då följer ett omfattande arbete med att bestämma vad som egentligen ska räknas in i det immateriella kulturarvet. Fenomen av olika slag kan nomineras varefter en kommitté utvärderar förslagen.