Rak karriärbana för curlingföräldrar

Text:

Curlingen har levt ett rätt undanskymt liv, i skuggan av större publiksporter. Detsamma gäller förstås ordet curling. Fram till år 2004. Då myntades sammansättningen curlingförälder, som fick en explosionsartad spridning.

Forskaren Jan Svanlund, Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet, har undersökt ett antal nya sammansättningar i svenskan. Hur bildas de? Hur får de fäste i vårt medvetande? Hur laddas de med betydelse?

Vad ett nytt ord ska betyda förhandlar vi ofta fram tillsammans i de sammanhang ordet används. Det förklaras, diskuteras och ifrågasätts. I skrift används ordet i initialskedet typiskt efter frasen så kallad, följt av en förklaring: ”Så kallade curlingföräldrar är föräldrar som sopar banan framför sina barn.”

Succén för just ordet curlingförälder kan bland annat förklaras med att det innehåller en kreativ liknelse (curling). Och när en sammansättning är nyskapande, och inte helt glasklar, ökar chansen att vi uppmärksammar den och lägger den på minnet. Curlingförälder blev förstås också hjälpt av att det landade lägligt, mitt i en babyboom och het debatt om föräldraskap.