Nya språk adopterar son

Text: Sonja Entzenberg

Det vanligaste efternamnet i Sverige är Johansson. Fortfarande bildas det nya efternamn som slutar på -son, men numera hämtas ofta förleden från andra namnkulturer. Ablahadson, Yusefson och Habibson är exempel på namn med ett mansnamn som förled. Även kvinnonamn används: Hananson, Rajhason och Margitson.

Andra typer av förled är i sig efternamn: Mårlandsson, Shamosson och Asfawson. Sedan finns det även förled som är svåra att bestämma, som Paradisyson, Starwarson och Zooeysson. Efternamnen på -son är symboler för tvärspråkligt inflytande, där olika språk möts och bidrar till en kreativ och dynamisk process. På så vis förändras och utvecklas vårt efternamnsskick.