Förståelse avgörande i extremt läge

Text:

När liv står på spel är det av yttersta vikt att inte bli missförstådd. Därför är samtalen mellan kidnappare och förhandlare ett sätt att skapa en gemensam social verklighet, trots att parterna har helt olika mål. Det visar Gregor von der Heiden i avhandlingen Gespräche in einer Krise, ’Samtal i kris’, framlagd vid Umeå universitet. Där analyserar han telefonsamtal mellan terrorister och samhällsföreträdare under Röda armé-fraktionens (RAF) ockupation av den västtyska ambassaden i Stockholm 1975.

”Vårt ultimatum kvarstår precis som tidigare”, säger RAF-medlemmen Lutz Taufer till justitieminister Lennart Geijer efter beskedet att terroristernas krav har avvisats.

Meningen är typisk för en extrem situation där rädslan för att tappa kontrollen är uppenbar. Samtalen fortskrider ofta steg för steg med ständiga hänvisningar till vad som tidigare sagts för att skapa en grund för vidare förhandling.