Ettåringar deltar i stort språkprojekt

Text:

Vardagens småprat har stor inverkan på barns tidiga språkutveckling. Att prata med barnet och låta det ta egna språkliga initiativ har i förlängningen positiv inverkan, också på läs- och skrivförmågan. Men exakt vad som fungerar och varför, är forskarna osäkra på. Därför har 2 500 föräldrar bjudits in till Stockholms universitet för att delta i ett omfattande projekt, kallat Sprint.

Sju forskare – pedagoger, logopeder, fonetiker och psykologer – ska börja med att kartlägga ettåringars ordförråd. Sedan kommer småttingarna att följas ända upp till sju års ålder.