Våldsamhet åt flera håll

Text: Östen Dahl

Det har noterats att uttrycken mans­våld och kvinnovåld i praktiken brukar betyda samma sak: ’mäns våld mot kvinnor’. Men i går läste jag i min lokaltidning Mitt i Huddinge att ”Tjejvåld har ökat kraftigt” – och det är inte våld som begås mot tjejer, utan våld som utövas av tjejer.

Om man googlar tjejvåld ser man att den betydelsen stämmer för majoriteten av träffarna. Det bör kanske tilläggas att kvinnovåld är ungefär tusen gånger vanligare än tjejvåld, men det är ändå intressant att uttrycken används så olika.

Jag undrar om inte det naturliga för sammansättningar med våld är att förledet (som mans- i mansvåld) betecknar förövaren snarare än offret. Man kan ju testa med några nya kombinationer, säg lingvistvåld eller bloggar­våld. Vad skulle rubriken ”Lingvistvåldet ökar kraftigt” betyda?

Personligen tycker jag att det finns en skillnad här mellan våld och miss­handel: ett förled till misshandel (som förledet barn- i barnmisshandel) handlar oftast om offret, vilket kan ha att göra med att misshandel är kopplat till verbet misshandla, som kan ta ett objekt (misshandla någon). Och någon sådan koppling finns inte för våld.