Tålig Eliza får öva på sniglar, regn och rävar

Text:

En engelsk Eliza Doolittle lär sig säga ”The rain in Spain stays mainly in the plain”, medan hon i svenska uppsättningar sjunger ”Den spanska räven rev en annan räv”. Att översätta sångtexter ställer speciella krav: de nya texterna måste anpassas till såväl musik, scenisk framställning som hemmapublik.

I en översatt sångtext kan upp till 50 procent bestå av omformuleringar eller översättarens egna tillägg. Det visar Johan Franzon vid Helsingfors universitet i en avhandling om de skandinaviska översättningarna av My fair lady. Översättningarna anses vara välgjorda, men skiljer sig ändå mycket åt. Eller vad sägs om ”en snegl på vejen er tegn på regn i Spanien” på danska och ”det gol og mol i solen en spanjol” på norska?