Pundit

Text:

Förra årets presidentvalskampanj i USA innebar ett uppsving för fenomenet och ordet pundit. En pundit är en person – känd som programledare, journalist, komiker eller liknande – som påverkar vilka ämnen som tas upp i den offentliga debatten.

”I takt med att amerikanska media domineras allt mer av åsiktsbaserad rapportering har de här politiska tyckarna – som kallas ’pundits’ i USA – fått allt större inflytande”, rapporterade Aftonbladet under valkampanjen. Ordet pundit är ett lån från sanskrit, med ursprungsbetydelsen ’lärd’.