Översättning i ett flygande fläng

Text:

Programledarna Filip Hammar och Fredrik Wikingsson är kända för att vara rap­pa i käften. Deras översättare tvingades dock vara ännu rappare, när duon talade engelska direkt från New York i Kanal 5. Vårens serie Söndags­party med Filip och Fredrik var textad. Hur gick det till?

Det visar sig att serien inte var helt direktsänd, utan en dryg minut fördröjd. Under fördröjningen gjordes en så kallad liveöversättning av de engelskspråkiga inslagen.

Det är första gången som sådan teknik används i Sverige i ett underhållningsprogram, och fem personer krävs för att hinna med. En simultantolk översätter det som sägs, sam­tidigt som en parallelltolk kontrollyssnar. Bredvid skriver en snabbskrivare ner översättningarna på ett specialtangentbord. Textremsan rättas av en redigerare innan den skickas till en texttryckare som sänder ut textningen i takt med de engelska replikerna. Hela proceduren tar cirka 50 sekunder.