Försäkran om att lagen följs

Text:

Nu är svenska huvudspråk i Sverige. Det står i språklagen, som trädde i kraft den 1 juli i år. Enligt den har svenska myndigheter ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas.

Försäkringskassan ska tillsätta en handlingsplan:

– Vi har arbetat med klarspråk i flera år. Målet är att det ska genomsyra alla slags texter. Vi kommer att ta fram en plan för arbetet med att göra språklagen känd, och informera om vad den innebär för oss, säger verksamhetsutvecklaren Ylva Bernrup.