Dagens barn förstår vad det är att separera

Text:

Dagens ungdomar har svårt för ordet ödmjuk, men förstår separera. Det framgår av en undersökning vid Göteborgs universitet, som vid en första anblick ger sken av att ungdomarnas ordförråd har blivit sämre.

Sedan 1960-talet har 13-åringars logiska, spatiala och verbala förmåga testats. Den senaste undersökningen visar tydligt att tonåringars logiska förmåga har ökat, medan den verbala förmågan minskat. Forskarna bakom undersökningen är dock inte alltför oroade, utan menar att resultatet mest speglar att ordtestet hela tiden har sett likadant ut. Och ungdomarna är förstås sämre på ålderdomliga ord.

Tonåringarnas förändrade ordförråd kan också tänkas spegla samhällsförändringar. Att ordet separera inte vållar något större problem kan enligt professor Allan Svensson förklaras med att ordet blivit allt vanligare i takt med antalet skilsmässor.