Bland ju-sägare och duvetare

Text:

I sin avhandling i nordiska språk vid Lunds universitet, har hon låtit två grupper kvinnliga gymnasister i Malmö spela in sig själva i vardagen. Den ena gruppen talar ett annat språk än svenska hemma, och den andra har svenskspråkiga föräldrar.

En tydlig skillnad mellan grupperna är att den med svenska föräldrar föredrar ju, medan den andra gruppens favorit är duvet.

Med ju signalerar talaren bland annat att lyssnaren vet att det hon säger är sant: ”jag måste ju ha dörren stängd”. Duvet fungerar på ett liknande sätt, men används också när lyssnaren inte alls vet vad talaren menar (till skillnad från frasen du vet): ”duvet han tog en boll”. Syftet med duvet är i stället främst att skapa närhet. Variationen kan förklaras dels med talarnas språkliga bakgrund, dels med en önskan att skapa gruppgemenskap.