Biofobi

Text:

Forskaren och vetenskapsteoretikern Birgitta Forsman har skrivit en bok om förnekelsen av biologin. Hon menar att många, framför allt de som sysslar med humaniora är överdrivet kritiska till denna vetenskap. Biofobiker drar sig för att betrakta människan som ett resultat av evolutionen. I en recension i Dagens Nyheter beskrivs diskussionen på följande sätt: ”Som motvikt till begreppet ’biologism’ (att dra alltför långtgående slutsatser ur biologin) betonar hon begreppet ’biofobi’ (avsky för biologiska förklaringar).”