Questions & answers

I Språktidningen svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Vardagligt uttryck för dåligt rykte

  Fråga: 
  Hur ligger det till med bad rap och bad rep? Finns båda uttrycken och i så fall betyder de samma sak?
  Medea
  Svar: 
  Bad rap är ett mestadels nordamerikanskt vardagligt uttryck som betyder ’dåligt rykte’. Rap här kommer av rap sheet, en persons brottsregister. Bad rep är en senare variant med samma betydelse, där rep tolkas som en förkortning av reputation. Man ser också ibland den felaktiga stavningen bad wrap, som dock bygger på ett missförstånd.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Brexit som ett sätt att skada sig själv

  Fråga: 
  I samband med brexit brukar man på svenska ibland skämtsamt tala om självskadebeteende. Säger man så även på engelska?
  Sven
  Svar: 
  Medicinskt är termen self-harming behaviour eller deliberate self harm, DSH. Båda används även bildligt: Driven by a self-harming compulsion, I listen closely to analysis and dissent (ur Ian McEwans roman Nutshell); I see Brexit as a societal version of self-harm.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Svenskar skapar sin egen engelska

  Fråga: 
  När svenskar talar engelska känns det som om de använder verbet fix på annat sätt än vad engelsktalande gör. Kan ni reda ut begreppen?
  Youri
  Svar: 
  Infödda engelsktalare använder oftast fix med objekten it och problem i betydelsen ’lösa’: OK, we got a problem here. We need to fix it; Attempts to fix the problem proved fruitless. I vår databas med engelska skriven av svenskar hittar vi dessa betydelser och även andra som förekommer hos engelsktalande, till exempel ’tillaga’: I fixed some food. Men vi hittar, som du noterat, också mer oväntade användningar. Till dessa hör ’ordna’: I had to fix several things on my own, ’klara av’: I get a little psyched to fix the day, och ’göra i ordning’: I fixed my nails. Detta är ett intressant exempel på hur ord kan ändra betydelser när de används av andraspråkstalare.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Versaler vanligare i engelska rubriker

  Fråga: 
  Jag undrar hur det är mest korrekt att skriva på engelska: Master Classes, Master classes, Masterclasses?
  Josefine
  Svar: 
  I löpande text skriver man normalt masterclasses eller master classes. I rubriker, listor etcetera kan man skriva antingen Masterclasses, Master classes eller Master Classes. Det är ju vanligare i engelska än i svenska att använda versaler på alla de viktiga orden i en rubrik. När det gäller särskrivning eller hopskrivning föredrar amerikanska skribenter master class, medan man i Storbritannien och dess gamla kolonier lutar mer åt hopskrivning i ett ord, masterclass.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Engelska gjorde oss framåtlutade

  Fråga: 
  I Sommar i P1 hörde jag Jill Johnson säga att hon var framåtlutad i betydelsen ’energisk’. Finns motsvarande uttryck på engelska? Det kanske kommer därifrån?
  Jim
  Svar: 
  Adjektivet forward-leaning/forward leaning i betydelsen ’energisk’, ’framåtsyftande’, ’på’, dök upp i främst amerikansk engelska under 2000-talet: And in some areas he has asked me to play a more forward-leaning role, så det svenska framåtlutad med samma betydelse är förmodligen ett översättningslån. Motsatsen, laid-back/laid back ’tillbakalutad’, har några fler år på nacken; det blev populärt på 1980-talet.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Jimmies ögonblick har engelsk rot

  Fråga: 
  I en kritiserad ledarartikel i Göteborgs-Posten beskrev en skribent hur hon hade ett ”Jimmie moment” när hon inte hittade köttbullar i en svensk matbutik vars ägare hade bakgrund i en annan kultur. Ursprungsdefinitionen av frasen verkar vara ”ögonblicket när man slås av tanken att ’Nästa gång röstar jag på Jimmie [Åkesson]!’”. Konstruktionen är tydligen från början engelsk, stämmer det?
  Radowan
  Svar: 
  Ett av de tidigaste engelska beläggen är Kodak moment, som användes i reklamkampanjer för att beskriva ögonblick som är värda att bevara i fotografier. Konstruktionen [namn] + moment definieras av Oxford English dictionary övergripande som ’en kort period som kännetecknas av någon aspekt av det modifierande ordet’. Denna betydelseram har möjliggjort den stora produktivitet och uppfinningsrikedom som konstruktionen uppvisar. Bland de mest frekventa uttrycken finns Sputnik moment, ’när ett land inser att man måste satsa mer på forskning och utbildning för att komma ikapp’, Cinderella moment, ’när ens potential plötsligt uppmärksammas’, och Hollywood moment, ’en dramatisk verklig händelse som skulle kunna ha utspelats på film’. 
  Magnus Levin,  Linnéuniversitetet
 • Miljövänlig på rätt sätt på engelska

  Fråga: 
  Begreppet environmentally friendly mobility förefaller etablerat. Men det borde väl heta environment-friendly mobility, eftersom vänligheten gäller miljön, inte körandet?
  Göran
  Svar: 
  Det vanligaste uttrycket för miljövänlig på engelska är environmentally friendly, och miljövänlig mobilitet blir då environmentally friendly mobility där environmentally är adverb och friendly adjektiv. Man kan tycka att det borde heta environment-friendly, i analogi med till exempel user-friendly, och den formen förekommer också. En anledning till att den längre formen dominerar kan vara att den även är etablerad i uttryck som environmentally conscious, environmentally sound med flera.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Val mellan formellt och vardagligt

  Fråga: 
  Ska man använda you eller one när man pratar om personer i allmänhet, som i you/one mustn’t be late to important meetings.
  Marit
  Svar: 
  Det som främst skiljer one och you åt är att one anses vara mer formellt, till den grad att det ibland kan ses som lite gammaldags och högtravande. Dock används one ibland även i mer vardagliga sammanhang eftersom you har nackdelen att det ofta är oklart huruvida you syftar på personen man pratar med, ’du’, eller på folk i allmänhet, ’man’, ’en’. Ibland hör man infödda talare använda generic you för att tydliggöra att det är folk i allmänhet som åsyftas: you – generic you, that is – can’t expect your boss to just give you a raise.
  Tove Larsson, Uppsala universitet
 • Vanligaste valet är infinitivfrasen

  Fråga: 
  Heter det Our company aims to provide the best service possible eller Our company aims at providing the best service possible?
  Henrik
  Svar: 
  Verbet aim kan antingen följas av en infinitivfras (to provide) eller en prepositionsfras (at providing). Båda varianterna är alltså korrekta, men aim to är ungefär tio gånger vanligare än aim at. 
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Den som har swag har en härlig stil

  Fråga: 
  Jag hörde Michelle Obama säga i en intervju att Barack Obama är swagalicious. Vad betyder det?
  Milad
  Svar: 
  Att ha swag (eller swagger/swagga) är ett slanguttryck som främst förekommer i amerikansk engelska. En person som har swag är cool, har självförtroende och kan föra sig med stil. Suffixet -licious kommer från från ordet delicious och kan användas i informella sammanhang för att bilda adjektiv. Det har kommit att betyda ungefär ’härlig’, ’förtjusande’ och ’mycket attraktiv’. Att någon är swagalicious innebär alltså ungefär att denna person är härligt cool. Andra liknande exempel inkluderar bootylicious och babelicious. 
  Tove Larsson, Uppsala universitet

Sidor