Questions & answers

I Språktidningen svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Slang går från berusad till cool

  Fråga: 
  I vilka sammanhang kan man använda lit (till exempel he is lit)? Jag får inte grepp om det.
  Tilla
  Svar: 
  Lit är ett slanguttryck som historiskt sett främst användes i betydelsen ’berusad’. På senare år har dock fler betydelser tillkommit. Att någon är lit betyder ofta att personen är ’cool’. Ett ställe eller en tillställning kan också vara lit, då oftast i betydelsen ’häftig/spännande’.
  Tove Larsson, Uppsala universitet
 • Två ord som inte luktar så olika

  Fråga: 
  Jag har fått lära mig att om man ska säga att något luktar gott så ska man använda scent i stället för smell. Stämmer det? Kan man inte säga a nice smell?
  Jim
  Svar: 
  Generellt tenderar scent att användas med positivt laddade ord (heavenly, floral, clean, pleasant) medan smell oftare används med negativt laddade ord (bad, musty, foul, sharp). Dock är skillnaden mellan dem inte alls lika stor som läroböcker och skrivregler kan få oss att tro. Det är inte ovanligt att se dem användas tillsammans med samma adjektiv: fresh, sweet – och nice, som i frågan ovan. Scent kan även användas i betydelsen parfym och då endast i positiv bemärkelse.
  Tove Larsson, Uppsala universitet
 • Svensk stuga kan ha många namn

  Fråga: 
  Under coronapandemin har många pensionärer liksom jag isolerat sig i sin sommarstuga. Men vad ska man kalla denna bostad när man skriver till sina engelskspråkiga vänner?
  Georg
  Svar: 
  Sommarstugor och lantställen är ju något som är ganska speciellt för den svenska kulturen, och det är därför svårt att hitta en självklar motsvarighet på engelska, särskilt som engelsktalande i olika delar av världen använder orden på olika sätt. För en amerikan är (summer) cabin en enklare stuga, summer house mer neutralt och (summer) cottage en äldre, ofta idyllisk stuga av engelsk modell. I Australien talar man om sin bush cabin. Britterna använder sällan cabin, och för dem är ett summer house ofta ett lusthus eller liknande i den egna trädgården eller parken, medan cottage är ett idylliskt äldre hus av Midsomertyp. Sedan finns begreppet country house, som i USA är ett lite finare lantställe och i Storbritannien ofta till och med ett gods eller slott. Country home är också vanligen, men inte alltid, ett lite flottare lantställe. Ett sätt att minska risken för missförstånd är att helt enkelt översätta vår sommarstuga med our house in the country/archipelago etcetera.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Uttryck för svält blir mindre vanliga

  Fråga: 
  När Nobels fredspris gick till FN:s livsmedelsprogram rapporterade Dagens Nyheter att organisationen förhindrar att människor ”dör av hunger”. Jag förmodar att detta är ett lån från engelskans die of hunger, som används i stället för det på svenska vanligare dö av svält. Detta fick mig att fundera på vilket uttryckssätt som är vanligast på engelska: die of hunger eller die of starvation.
  Tage
  Svar: 
  Die of hunger och die of starvation är ungefär lika vanliga och verkar synonyma: That hermit crab didn’t die of hunger; 9,000 elephants died of starvation. Klart vanligast är dock ett tredje alternativ: starve to death, som i He had allowed two adult pit bulls to starve to death. I takt med att världen trots allt långsamt blir lite bättre, minskar alla tre uttrycken lyckligtvis i användning.
  Magnus Levin,  Linnéuniversitetet
 • Transparent för jobb i coronakris

  Fråga: 
  Under il lockdown i coronakrisens Italien får många ägna sig åt lo smart working, det vill säga arbeta hemifrån. Medan jag känner igen lockdown från engelskan låter smart working obekant. Är detta ett engelskt ”pseudolån” i italienskan som tyskans nyskapade Handy för ’mobiltelefon’?
  Thiesmar
  Svar: 
  Vi jämförde fem olika lexikala varianter på ’att arbeta hemifrån’ i engelska nyhetstexter om coronakrisen: smart working, telecommuting, teleworking, remote working och working from home. Dessa har lite olika betydelsenyanser men till stor del verkar de överlappa. I de engelska texterna hittar vi några enstaka exempel på smart working, så något riktigt pseudolån i italienskan kan det inte sägas vara. Frasen verkar skilja sig marginellt från de andra vad gäller betydelse. Telecommuting är mer frekvent än smart working. Medan användningen av telecommuting och dess mindre vanliga släkting teleworking minskar, verkar den i stället öka för det fjärde alternativet, remote working. Remote working tycks syfta på förhållanden där man inte alls behöver närvara på arbetsplatsen, och inte heller behöver befinna sig i hemmet när man utför arbetet. Det överlägset mest frekventa alternativet av de fyra är dock den okomplicerade verbkonstruktionen working from home. Engelsktalande föredrar i det här fallet alltså ett enkelt och transparent uttryckssätt.
  Magnus Levin,  Linnéuniversitetet
 • Nu kan bomben vara mycket bra

  Fråga: 
  Stämmer det att ordet bomb används främst i positiv betydelse numera? För visst är väl a bomb piano player en bra pianist?
  Göran
  Svar: 
  Orden bomb användes tidigare bara i negativ bemärkelse. Nu används det emellertid ofta överfört för att uttrycka något positivt. Både substantiv- och adjektivformerna kan beteckna något mycket bra. He is the bomb och a bomb performer är således båda positiva omdömen. Men visst uppfattas ordet bomb fortfarande negativt, till exempel när det används som ett verb, som i she bombed the exam, ’hon kuggade tentan’.
  Tove Larsson, Uppsala universitet
 • Färskt engelskt lån i svenskan

  Fråga: 
  En jobbannons jag såg för ett tag sedan löd: ”Är du en go-to när det gäller trender inom sociala medier och digital marknadsföring?” Min fråga är om kan man använda go-to som substantiverat adjektiv? Jag trodde att det endast används som adjektiv på engelska, typ a go-to person.
  Shirley
  Svar: 
  Go-to kommer från den amerikanska idrottsvärlden. Det användes först som förbestämning, som a go-to guy i betydelsen ’någon man kan förlita sig på, rådfråga eller använda i en viss situation’. Som förbestämning finns det belagt sedan 1980-talet och som självständig substan-tivering sedan 1990-talet (the smartphone is a go-to for all information). Det används mest i ganska informella -sammanhang. Annonsörerna har alltså lånat in ett ganska färskt engelskt språkbruk.
  Magnus Levin,  Linnéuniversitetet
 • Samma stavning men annan historia

  Fråga: 
  Ordet groomer används ju om nätpedofiler, men nu kan det beteckna sådana som sysslar med hud- och skäggvård åt hipsters och andra män. Hur hänger det ihop?
  Mathilda
  Svar: 
  Det engelska verbet groom betyder bland annat ’putsa, göra fin”, vilket ju stämmer bra med hud- och skäggvård. Det används om både människor och djur. Men groom kan också betyda ’förbereda, trimma’ – och härav kommer den överförda betydelsen ’bli vän med barn på nätet för att senare utnyttja dem sexuellt’. Substantivet groom har en helt annan betydelse: det betyder vanligen ’stalldräng, djurskötare’ eller ’brudgum’. Bridegroom, där groom ingår, har egentligen ingenting med groom att göra, utan kommer av fornengelskans brydguma där bryd betyder ’brud’ och guma ’man’, men när guma föll ur bruk missförstod man ordet och ändrade till bridegroom.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Weinstein får välja uttal av efternamn

  Fråga: 
  I samband med all uppmärksamhet kring Harvey Weinstein och Jeffrey Epstein har efternamnen uttalats ”stin” och inte, som tidigare, ”stajn”, i svenska medier. Har vi i Sverige i alla år uttalat dessa och liknande efternamn på engelsktalande personer fel?
  Britt-Marie
  Svar: 
  Det tyska uttalet är ”stajn”, men på engelska förekommer även ”stin”-varianten. Båda uttalen är korrekta på engelska – det är alltså upp till dem som bär namnet hur de vill att det ska uttalas.
  Tove Larsson, Uppsala universitet
 • Språkregel som inte alla följer

  Fråga: 
  En kollega till mig säger att det är fel att säga amount of people eller amount of students. Hen hävdar att det korrekta är number of people och number of students. Stämmer det?
  Muhammed
  Svar: 
  De flesta grammatikböcker lär ut att man ska använda amount om oräknebara ting som till exempel butter och criticism, och number om sådant som kan räknas, till exempel people, students och chairs. Enligt regeln bör man således säga number of people och number of students. Men i själva verket håller de engelsktalande själva inte särskilt hårt på denna distinktion – det är lätt att hitta exempel på amount of students till och med på brittiska universitets webbplatser. För att vara på den säkra sidan gör man ändå klokt i att försöka hålla sig till regeln.
  Hans Lindquist, Malmö universitet

Sidor