Questions & answers

I Språktidningen svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Olika ord för olika långa straff

  Fråga: 
  I Michael Connellys roman The burning room nämns att brottslingar kan straffas med prison or jail time. Vad är skillnaden mellan prison och jail?
  "Tom och Toni"
  Svar: 
  Den huvudsakliga skillnaden är att jail i amerikansk engelska används för kortare straff eller när någon frihetsberövats, till exempel inför en rättegång, he’s in jail awaiting sentencing, medan prison används för längre straff, he was sentenced to life in prison. Denna distinktion upprätthålls dock inte alltid av lekmän: he’s in jail for life.
  Magnus Levin,  Linnéuniversitetet
 • Långt tankstreck för inskjuten sats

  Fråga: 
  I engelskan finns två olika tankstreck, vanligt (–) och långt (—). Hur används de?
  Johanna
  Svar: 
  Dessa två tecken benämns på engelska en dash och em dash (på brittisk engelska även en rule och em rule). Dessutom finns förstås bindestreck, hyphen. Om vi börjar med bindestrecket så används det mest för avstavning av ord och sammansättningar, hyphenation: ex-husband. Vanligt tankstreck används alltid för att uttrycka ’från … till’ som i January–March, Stockholm–Chicago eller 135–145. Notera att det alltså inte ska vara bindestreck här, och inga blanksteg mellan tecknen. Vanligt tankstreck kan också användas på samma sätt som i svenskan för att avskilja inskjutna satser inuti eller i slutet av en mening, med blanksteg före och efter: The question – composed equally of great pride and and creeping doubt – was symbolic of the national consciousness. Detta är numera det vanligaste i brittisk engelska. Långt tankstreck används för inskjutna satser främst i amerikansk engelska, men då vanligen utan blanksteg: It sits on a hill, a five-story château—the only one in town—and is fenced around in wrought iron.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Vingård lånades in från franskan

  Fråga: 
  Hur kan det komma sig att drycken vin heter wine på engelska medan en vingård där vinet odlas heter vineyard, med ”enkelt” v.
  Lennart
  Svar: 
  Wine är ett urgammalt ord som fanns redan på 800-talet i fornengelskan, med rötter i latin och grekiska och andra språk kring Medelhavet. Vine, däremot, lånades in från fornfranskans vigne på 1300-talet i betydelsen ’vinranka’, ’vinstock’. Därav också vineyard, ’vingård’, där v-uttalet alltså kommer från franskan.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Jämförelse med olika betoning

  Fråga: 
  Många av mina kolleger skriver compared to när de gör jämförelser. Jag har dock fått lära mig att man helst ska använda compared with i akademisk text, åtminstone när det handlar om att jämföra liknande saker och särskilt om man vill lyfta fram skillnader snarare än likheter. Vad gäller?
  Anna
  Svar: 
  Detta är en omdiskuterad fråga och det finns inga entydiga svar. Både to och with går att använda i de flesta fall, men det stämmer att ett traditionellt råd är att använda with när man lyfter fram skillnader och to när man betonar likheter. En speciell användning exemplifieras av Sinead O’Connor när hon sjunger nothing compares to you, med betydelsen ’inget går upp emot dig’. Även här är dock with möjligt, fast to är cirka fyra gånger vanligare. William Shakespeare skrev i sonett nr 18: Shall I compare thee to a summer’s day?, men fortsatte sedan i dikten att lyfta fram skillnader mellan den älskade och sommardagen, inte likheter. När det gäller akademisk text har vi konsulterat en stor amerikansk textdatabas, och där är compared to 50 procent vanligare än compared with.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Nytt bruk sprider sig från tonåringar

  Fråga: 
  Jag har sett proper användas på ett sätt som inte är bekant för mig i uttryck såsom that’s proper cool. Är detta något nytt?
  Mia
  Svar: 
  På senare år har proper dykt upp som gradadverb, som very, i brittisk engelska, ofta tillsammans med cool, men vi hittar även exempel som that’s proper good och he’s always been proper thin. Enligt en studie som undersökte användningen i Londonområdet är uttryck med proper speciellt vanliga i övre tonåren, men som många andra språkliga innovationer har denna nu spridit sig till andra åldersgrupper.
  Tove Larsson, Uppsala universitet
 • Veckodagar med samma ursprung

  Fråga: 
  Flera av våra veckodagar är uppkallade efter våra nordiska asagudar: tisdag efter guden Tyr, onsdag efter guden Oden etcetera. Men varifrån kommer de engelska namnen Tuesday, Wednesday, Thursday och Friday?
  Gunnar
  Svar: 
  Även om veckodagarna inte har exakt samma namn på engelska som på svenska, så har namnet på alla dagar utom lördag – Saturday – samma ursprung: de är uppkallade efter himlakroppar och gudar. Tuesday kommer från fornengelskans Tīwesdæg, ’Tyrs dag’, Wednesday från Wōdnesdæg, ’Odins dag’, Thursday från Þūnresdæg, ’åskdagen’ eller ’Tors dag’, och Friday från Frīgedæg, ’Frejas dag’. Svenskans lördag kommer av att löga sig, ’bada’, medan engelskans Saturday har fått sitt namn av den romerska guden Saturnus. Söndag/Sunday och måndag/Monday är solens och månens dagar.
  Tove Larsson, Uppsala universitet
 • Inlånat uttryck för medkänsla

  Fråga: 
  Staffan Dopping skrev i Språktidningen 8/2020 om det floskelartade ”Tankarna går till de anhöriga”, som används för att uttrycka medkänsla vid till exempel dödsfall, katastrofer och terrordåd. Har jag rätt i att liknande uttryck används på engelska?
  Niki
  Svar: 
  Ja, detta är som så mycket annat inlånat från engelskan. Det verkar finnas fyra olika kombinationsmöjligheter på engelska: de två verbfraserna be with och go out to kan kombineras antingen med subjektet our thoughts eller, i mer religiöst färgade sammanhang, our thoughts and prayers. Exempel med be with är: our heartfelt thoughts are with the family at this difficult time; our thoughts and prayers are with the victims. Det är vanligare än go out to: our thoughts go out to his family; my thoughts and prayers go out to everyone involved. Vi hittar inga tecken på reaktion mot användningen av dessa – alla ökar i frekvens.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Försvaret får mer pang för pengarna

  Fråga: 
  I den svenska försvarsdebatten har jag ibland hört det lite fåniga uttrycket mer pang för pengarna, när någon vill ha mer effekt av resurser som satsas, till exempel: ”Försvaret driftsätter integrerat ledningssystem – mera pang för pengarna är målet.” Vad är ursprunget?
  Rolf och Vega
  Svar: 
  Idiomet kommer från det amerikanska uttrycket (get) more bang for your/the buck. Den svenska versionen får till en allitteration – pang och pengarna – med samma betydelse som i originalet – bang och buck – vilket förklarar en del av dess popularitet. Från början betydde frasen helt enkelt ’valuta för pengarna’, och började sedan användas inom militären med den mer bokstavliga betydelsen ’mer stridskraft från de vapen som finns tillgängliga’. På senare år har den använts i alla möjliga sammanhang, till exempel How can teachers get the most bang for their buck with these tools? För tio år sedan upplevde den engelska frasen sin storhetstid, men har sedan minskat i frekvens.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Uppror i negativ bemärkelse

  Fråga: 
  I samband med stormningen av Kapitolium i Washington den 6 januari 2021 talade man i engelskspråkiga nyheter om att mobben gjorde sig skyldig till insurrection. Vad innebär det?
  Elisabeth
  Svar: 
  Insurrection brukar översättas med ’uppror’, och innebörden är att man gör uppror (oftast med våld) mot myndigheterna eller en sittande regering. I USA, och i de flesta andra länder, är det ett brott att uppmuntra, understödja eller delta i sådana handlingar. Det finns en rad ord med närliggande betydelse och liknande användning, som insurgency och insurgence, som också översätts med ’uppror’, rebellion, ’revolt’, uprising, ’resning’, revolt och revolution. Medan insurrection, insurgency och insurgence verkar ha entydigt negativa konnotationer, kan de övriga ibland även användas med mer eller mindre positiv betydelse, beroende på sammanhanget. Bortsett från det ovanliga insurgence har insurrection tidigare varit det minst frekventa av alla dessa, men efter händelserna i Washington har användningen i nyhetstext ökat markant. Jämfört med januari 2020 var ordet mer än hundra gånger vanligare i januari 2021.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Vanligare sätt att jämföra i talspråk

  Fråga: 
  Är det någon skillnad mellan att skriva compared with och compared to?
  Anna
  Svar: 
  Compared with verkar vara något vanligare i formell engelska, medan compared to är klart vanligare i talspråk och mer informella sammanhang. När det gäller betydelsen är uttrycken oftast utbytbara: Total profits will increase 15.5 percent in 1990 compared with last year. Cancellations were down 47% compared to last year.
  Hans Lindquist, Malmö universitet

Sidor