Questions & answers

I Språktidningen svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Ny fras vanlig i populärkultur

  Fråga: 
  Hur skrivs akronymer i löpande text på engelska? Jag undrar över akronymen HUGO som står för here u go. Bör den skrivas som HUGO eller Hugo?
  Elin
  Svar: 
  Here you go används normalt i betydelsen ’varsågod’ eller ’här har du’. På senare tid har frasen, då oftast stavad here u go, dykt upp i alla möjliga populärkulturella sammanhang. Betydelsen verkar vara ganska vag. En akronym är ett ord som består av initialbokstäverna i ett uttryck, så en akronym av here u go skulle vara hug eller HUG. Hugo är således ingen akronym utan en förkortning. Om förkortningen fungerar som ett namn på något bör den skrivas Hugo, annars hugo.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Engelska verb ska böjas efter subjekt

  Fråga: 
  Heter det people who protect nature eller people who protects nature?
  Markus
  Svar: 
  Eftersom people alltid räknas som plural är det korrekta alternativet people who protect nature. På engelska böjs verb i presens (protect) i överensstämmelse med subjektet (people) efter numerus, så kallad kongruensböjning. Detta gäller även om verbet finns i en relativsats, som i detta fall (who protect nature). Grundregeln är att man lägger till ett -s på i slutet av verbet om subjektet står i tredje person singularis (he, she, it eller motsvarande). Det skulle alltså bli the man who protects nature.
  Tove Larsson, Uppsala universitet
 • Två olika sätt att uttrycka en förlust

  Fråga: 
  I en engelsk fotbollstidskrift diskuterades om uttrycket a loss to (Arsenal) höll på att ersätta a defeat to (Arsenal). Är det så?
  Ove
  Svar: 
  Båda uttrycken ökar i användning, men loss to är än så länge ovanligt i brittisk engelska. En tydlig tendens vi hittat är att bara ett fåtal exempel härrör från fotboll.Båda är vanliga i cricket: after the 87-run defeat to Australia, rugby: Sunday’s narrow 19–18 loss to Wigan Warriors, och andra sporter, som boxning: his shock loss to Andy Ruiz Jnr.Det kan kanske vara så att bruket börjat märkas inom fotbollen och att skribenten har fastnat för ökningen av loss to. Loss to ökar möjligen på grund av inflytande från amerikansk engelska, där defeat to däremot är väldigt sällsynt.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • En konjunktiv som ökar i engelskan

  Fråga: 
  I en insändare i Språktidningen 1/2020 uttalade en läsare sitt stöd för konjunktivens bevarande i svenskan. Hur mycket finns kvar av konjunktiven i engelskan?
  Udo
  Svar: 
  Konjunktiven, som uttrycker en önskan eller något hypotetiskt, kan sägas ha tre användningsområden på engelska. Det första rör några få fossiliserade uttryck: be that as it may och God save the Queen. Det andra rör were-konjunktiven som sakta verkar konkurreras ut av indikativen was: If I weren’t such a workaholic.Det mest intressanta bruket av konjunktiven är det som på engelska kallas mandative subjunctive. Det används efter verb som innebär ett krav eller en önskan: His employer demanded that he pay cash.Denna konjunktiv ökar i användning till skillnad mot de två övriga.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Svärson täcker upp för president

  Fråga: 
  I en intervju med Donald Trumps svärson Jared Kushner för klarade han sin starka ställning hos presidenten med He knows I’ve had his back. Vad menade han?
  Sverker
  Svar: 
  Uttrycket have someone’s back dök upp i amerikansk engelska omkring 2000 i betydelsen ’täcka upp för någon, skydda någon’, och används både bildligt och bokstavligt. Tidigare fanns cover someone’s back och det informella cover someone’s ass med liknande betydelse.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • En oemotståndlig krasch för ögonen

  Fråga: 
  Prins Andrew intervjuades nyligen av BBC för att han skulle reda ut sitt samröre med den sexbrottsdömde mångmiljonären Jeffrey Epstein. Intervjun beskrevs allmänt i brittiska medier som a car crash. Vad är ursprunget till det ordvalet?
  Agnes
  Svar: 
  I brittisk engelska använder man ibland car crash för att beskriva något, ofta tv-program som är katastrofalt dåliga eller pinsamma. I amerikansk engelska använder man i motsvarande betydelse i stället ofta train wreck. Ett par exempel visar att användningen av båda uttrycken har sin grund i att man inte kan sluta titta på katastrofsituationer: It was a bit like car-crash TV; you know it’s going to end badly, but just can’t tear yourself away; You can’t look away – it’s like watching a train wreck.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Plats nämns ofta vid toalettbesök

  Fråga: 
  I Språktidningen 8/2019 kunde man läsa om vad svenskar säger när de ska gå på toaletten. Engelsktalande verkar ibland bli smått förskräckta när de hör hur svenskar uttrycker sig. Hur ursäktar man sig i Storbritannien och USA?
  Lotti
  Svar: 
  Engelsktalandes språkbruk verkar faktiskt inte skilja sig särskilt mycket från svensktalandes. Enligt en studie om the bathroom formula, det vill säga fraser man yttrar när man ska gå på toaletten, är det vanligaste att man nämner platsen: I have to go to the bathroom; I’m gonna go to the loo. Amerikaner föredrar att kalla platsen för bathroom eller, i offentliga miljöer, det något vilseledande restroom, medan britter använder toilet eller loo.Åtminstone i informella sammanhang är det näst vanligaste något förvånande att säga vad man tänker göra: I’m gonna go pee. Mer kreativa exempel som I’ll make a pit stop here eller I’ve got to wash my face är ovanliga. Ofta följer ingen respons, vilket förmodligen hör samman med önskan att sköta det hela så diskret som möjligt.Av svaren som förekommer är det vanligaste att man ger en kort bekräftelse, som okay, men man kan råka ut för mer skämtsamma alternativ:– I got to go pee.– Remember to wash your hands, I’ll be listening.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Flera sätt för flera nollor

  Fråga: 
  Vad är pluralformen för zero, ’noll’, på engelska – zeros eller zeroes?
  ​​​​​​​Kenneth
  Svar: 
  Oxford English dictionary anger bara zeroes men båda förekommer: It’s something to do with zeroes and ones; I thought it was all about zeros and ones.I både brittisk och amerikansk engelska dominerar zeros, alltså den form som inte nämns i ordboken.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Vardagligt uttryck för dåligt rykte

  Fråga: 
  Hur ligger det till med bad rap och bad rep? Finns båda uttrycken och i så fall betyder de samma sak?
  Medea
  Svar: 
  Bad rap är ett mestadels nordamerikanskt vardagligt uttryck som betyder ’dåligt rykte’. Rap här kommer av rap sheet, en persons brottsregister. Bad rep är en senare variant med samma betydelse, där rep tolkas som en förkortning av reputation. Man ser också ibland den felaktiga stavningen bad wrap, som dock bygger på ett missförstånd.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Brexit som ett sätt att skada sig själv

  Fråga: 
  I samband med brexit brukar man på svenska ibland skämtsamt tala om självskadebeteende. Säger man så även på engelska?
  Sven
  Svar: 
  Medicinskt är termen self-harming behaviour eller deliberate self harm, DSH. Båda används även bildligt: Driven by a self-harming compulsion, I listen closely to analysis and dissent (ur Ian McEwans roman Nutshell); I see Brexit as a societal version of self-harm.
  Hans Lindquist, Malmö universitet

Sidor