Vad tycker du om att tillåta plural-s i svenskan?

Resultat