Hur tycker du att vi bör skriva årtal före år 0?

Resultat